Kad NTSP (NIOSH TNB Safety Passport). Daftar NTSP. Pembaharuan NTSP (renew NTSP). Daftar kursus NTSP Online. Bayaran NTSP Online. Kad NTSP Hilang.

NTSP

NIOSH TNB Safety Passport (NTSP) adalah program latihan yang dirancang khas untuk mereka yang bekerja di kawasan kerja TNB.

NTSP memberikan latihan dan penilaian untuk memastikan bahawa mereka yang bekerja di kawasan TNB memperoleh pengetahuan keselamatan dan kesihatan yang diperlukan.

Ia juga bertujuan memenuhi syarat perundangan dan kebijakan syarikat. NTSP merangkumi Latihan Induksi Untuk Kontraktor, Permit untuk Bekerja (PTW), Ruang Terkurung dan Analisis Keselamatan Pekerjaan (JSA).

Daftar kursus NTSP atau Renew NTSP

Peraturan TNB

TNB telah melaksanakan Program NIOSH-TNB Safety Passport (NTSP)

Di bawah program ini, setiap personel yang memasuki kawasan kerja TNB dikehendaki untuk mendapatkan kad NTSP melalui kursus sehari yang dikendalikan oleh Institut Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH).

Daftar Kad NTSP atau Renew Kad NTSP mesti dibuat sebelum masuk kerja kawasan TNB

Peraturan TNB

Di bawah program ini, setiap personel yang memasuki kawasan kerja TNB dikehendaki untuk mendapatkan kad NTSP melalui kursus sehari yang dikendalikan oleh Institut Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH).